Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

संस्था दर्ता तथा नवीकरण, पत्रपत्रिका दर्ता, छापाखाना सञ्‍चालन र विधान संशोधनका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुको चेकलिष्ट