Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नागरिक सेवा बडापत्र

कुन कामको लागि के-के कागजातहरु चाहिन्छ भन्ने थाहा पाउन नागरिक सेवा वडापत्र हेर्नुहोस् ।


मिति नागरिक सेवा बडापत्र विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-10-15 बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु / FAQs
3 महिना अगाडी
2077-09-22 नागरिक बडापत्र (Citizens' Charter)
4 महिना अगाडी

सहायक पेज