Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नागरिक सेवा बडापत्र

यस कायर्लयमा हुने विभिन्न कार्यहरु?


मिति नागरिक सेवा बडापत्र विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-07-14 नागरिकता बडापत्र (दाेश्राे पाना)
2075-07-14
2075-07-14 नागरिकता बडापत्र (पहिलाे पाना)
2075-07-14