Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

कोठा नं class="np"१०१ र १०५

अन्य जानकारी

नागरिकता शाखा

नयां नागरिकता (१०१)

प्रतिलिपी नागरिकता (१०५)

आईतबार - शुक्रबार : बिहान १०:०० देखी सांझ ५:०० बजेसम्म

नागरिकता सम्बन्धी सामान्य जानकारी

नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको के हो ?

नागरिकता कुनै पनि राज्यको वैध नागरिक रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्न व्यक्तिलाई राज्यले दिएको प्रमाण हो ।

नागरिकताको परिचय

नागरिक राज्यको अभिन्न अंग हो । राज्यबाट प्राप्त हुनसक्ने सामाजिक, नागरिक, वैयक्तिक, राजनीतिक लगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त र निश्‍चित कर्तव्य भएका व्यक्तिहरुलाई नागरिक भनिन्छ । साधारणतया संविधान अनुसार त्यस राष्टमा बस्ने व्यक्तिलाई वंशज वा जन्मको अाधारमा स्थायी बसोबास गरेका नाताले दिने नागरिक अधिकारलाई नागरिकता भनिन्छ ।

नेपालमा नागरिकताको किसिम

नेपालमा देहाय बमोजिमको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ;-

 • बंशज
 • जन्म
 • अङ्गीकृत
 • सम्मानार्थ

टोलीमा नागरिकता जारी गर्ने अधिकारी

नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकार प्रत्यायोजन गरी खटाएका निजामती सेवाका अधिकृत स्तरका कर्मचारी ।

नागरिकताको लागि लाग्ने दस्तुर

नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल सरकारद्धारा नि:शुल्क उपलब्ध गराइन्छ । यसका लागि कुनै किसिमको सेवा शुल्क र दस्तुर लाग्दैन ।

नागरिकता पाउने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु

 • तोकिएको ढाँचामा पूरा विवरण भरी निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
 • निवेदनसाथ तोकिएबमोजिमका प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।
 • निवेदन नेपाली नागरिकले मात्र दिन सक्नेछन् ।
 • निवेदनमा नाम,थर,जात,बाबुको नाम,ठेगाना,राष्टियता लगायतका विवरण गलत दिनुहुदैन । ठिक साँचाे व्यहोरा भरेर निवेदन पेश गर्नुपर्दछ ।

नागरिकता रद्द गर्नसक्ने अवस्था

 • झुठो विवरण दिएमा ।
 • नाम,थर,जात,ठेगाना,बावुको नाम,राष्टियता ढाँटेमा ।
 • गैर नेपालीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएमा ।

नागरिकता कायम नरहने अवस्था

 • कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा ।
 • नेपाली नागरिकता त्याग गरेको सूचना दर्ता गरेमा ।