Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

कुन कोठामा के काम हुन्छ ?

सि.नं.

कोठाको कार्य विवरण

कोठा नं

प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको कार्यकक्ष

२०७

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रशासन)

२०३

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (नागरिकता)

१०३

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (राहदानी, संघ संस्था तथा नाबालक परिचयपत्र)

१०८

राहादानी शाखा

१०६।१०७

नयाँ नागरिकता शाखा

१०१

प्रतिलिपी नागरिकता शाखा

१०५

प्रशासन शाखा

२०२

आर्थिक प्रशासन शाखा

२०१

१०

मुद्दा शाखा

१०९

११

संघ संस्था/ पत्रपत्रिका दर्ता तथा नवीकरण

११०

१२

नाबालक परिचयपत्र

१११

१३

निवेदन (शान्ति सुरक्षा/ठाडो उजुरी )

३०४

१४  सहायता कक्ष (नागरिकताको अभिलेख Verify गर्ने) १००