Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

कुन काेठामा के काम हुन्छ?

कुन कोठामा के काम हुन्छ ?

दिएको कोठा नम्बरमा गएर Click गारि आवश्यक जानकारी लिन सक्नुहुनेछ ]

सि.नं.

कोठाको कार्य विवरण

कोठा नं

प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको कार्यकक्ष

२०७

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (नागरिकता)

१०३

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रशासन)

२०३

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (निवेदन/राहदानी तथा संघ संस्था)

१०८

राहादानी शाखा

१०६।१०७

नयाँ नागरिकता शाखा

१०१

प्रतिलिपि नागरिकता शाखा

१०५

प्रशासन शाखा (जनजाति सिफारिश/दर्ता चलानी आदी)

२०२

आर्थिक प्रशासन/हातहतियार तथा मुआब्जा शाखा

२०१

१०

मुद्दा शाखा

१०९

११

संघ संस्था/ पत्रपत्रिका दर्ता तथा नविकरण

११०

१२

नाबालक परिचयपत्र

१११

१३

निवेदन (व्यक्तिगत तथा संघ संस्थाको शान्ति सुरक्षा )

३०४

१४  सहायता कक्ष १००