Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

धर्मपुत्र/धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिश गर्ने

कागजातहरु

१. धर्म पुत्र/पुत्री ग्रहण गर्न चाहने दम्पती मध्ये कुनै एक स्वास्थ्य तथा शारीरिक कारणले सन्तान उत्पादन गर्न असक्षम छ भनी सम्बन्धित मुलुकको चिकित्सकले प्रमाणित गरिदिएको पत्र

२. विवाह दर्ता प्रमाणपत्र

३. पारिवारिक विवरण

४. अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण

५. चारित्रिक विवरण

६. आर्थिक स्थितिको विवरण

७. राहदानी र भिसाको प्रतिलिपि

८. सम्बन्धित मुलुक वा सो मुलुकबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा संस्थाबाट नेपाली बालबालिका धर्म पुत्र/पुत्री ग्रहण गर्न सहमती दिएको पत्र

९. अविवाहित, सम्बन्ध विच्छेद गरेको, न्यायिक पृथकीकरण गरेको विधुर वा विधुवाको हकमा त्यस्तो भएको आधिकारिक प्रमाणपत्र

१०. नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको Guarantee Letterसुल्क

रु.१०।– को टिकटप्रक्रियाहरुलाग्ने समय

प्रक्रिया पुगेको ७ दिन भित्र