Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाली केटा र नेपाली केटीको बिबाह

कागजातहरु

१. तोकिएको ढाँचामा दरखास्त फाराम

२. अविवाहित प्रमाणित फाराममा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित अधिकृत वा स्थानीय निकायको सिफारिश पत्र

३. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

४. अन्य जिल्लामा बसोबास गर्नेको हकमा सोहि जिल्लामा १५ दिनदेखि बसोबास गर्दै आएको प्रमाण

५. केटा र केटीको ८/८ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

६. विवाहको दिन ३ जना (ना.प्र.को प्रमाणपत्र सहित) साक्षीहरुको सनाखतसुल्क

रु १०।– को टिकटप्रक्रियाहरुलाग्ने समय

दरखास्त दर्ता गराएको मितिले १५ दिनपछि गतिविधि/ चालचलन सम्बन्धीको प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको भोलिपल्ट