Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

राहदानी 2077-08-07

देहायको मिति सम्मको राहदानी  (MRP) यस कार्यालयमा प्राप्त भईसकेले राहदानी शाखा (काेठा नं १०७ काे झ्याल घ) मा निम्नानुसारका कागजातहरू अनिवार्य रुपमा साथमा लिएर सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

राहदानी लिनकाे लागि आवश्यक कागजातहरुः-

१. पुरानाे राहदानी भए अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।

२. बैंक भाैचर ।

३.सक्कल नागरिकता वा नाबालक परिचय पत्र सहित सम्बन्धित व्यक्ति ।

४. List मा उल्लेख भए अनुसार आफ्नो नाम रहेको Lot No. र Serial Number

 

 

Lot No. 10 (2021) २०७८।०७।०७ देखि २०७८।०७।१७ ( Oct24, 2021 to Nov 03, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 9 (2021) २०७८।०६।३१ देखि २०७८।०७।0५ ( Oct17, 2021 to Oct 22, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

Lot No. 7 (2021) २०७८।०६।१० देखि २०७८।०६।२५ (sep27, 2021 to Oct 11, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

 

 

Lot No. 6 (2021) २०७८।०५।३० देखि २०७८।०६।०८ (sep16, 2021 to Sep 24, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 5 (2021) २०७८।०५।२० देखि २०७८।०५।२९ (sep05, 2021 to Sep 14, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 4 (2021) २०७८।०५।०१ देखि २०७८।०५।१८ (Aug 17, 2021 to Sep 03, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 3 (2021) २०७८।०४।२४ देखि २०७८।०४।३२ (Aug 08, 2021 to Aug 16, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

Lot No. 2 (2021) २०७८।०४।१२ देखि २०७८।०४।२२ (July 27, 2021 to Aug 06, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

 

Lot No. 1 (2021) २०७८।०४।०१ देखि २०७८।०४।११ (July 16, 2021 to July 26, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 26 (2021) २०७८।०३।२५ देखि २०७८।०३।३१ (July 09, 2021 to July 15, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् 

 

Lot No. 25 (2021) २०७८।०३।१७ देखि २०७८।०३।२४ (July 01, 2021 to July 08, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 24 (2021) २०७८।०३।०८ देखि २०७८।०३।१६ (June22, 2021 to june 30, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

 

Lot No. 23 (2021) २०७७।१२।३१ देखि २०७८।०१।१२ (April 13, 2021 to April 25, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 22 (2021) २०७७।१२।२२ देखि २०७७।१२।३० (April 04, 2021 to April 12, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 21(2021) २०७७।१२।१० देखि २०७७।१२।२० (March 23, 2021 to April 02, (2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 20(2021) २०७७।१२।०४ देखि २०७७।१२।०९ (March 17, 2021 to March 22 2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 19(2021) २०७७।११।२० देखि २०७७।१२।०३ (March 4, 2021 to March 16 2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 18(2021) २०७७।११।१० देखि २०७७।११।१९ (Feb22, 2021 to March 03 2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

 

Lot No. 17(2021) २०७७।११।0३ देखि २०७७।११।(Feb15, 2021 to Feb 21 2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 16(2021) २०७७।१०।२३ देखि २०७७।११।(Feb07, 2021 to Feb 14 2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 15(2021) २०७७।१०।१३ देखि २०७७।१०।२३ (Jan26, 2021 to Feb 05 2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 14(2021) २०७७।०९।२७ देखि २०७७।१०।१२ (Jan11, 2021 to Jan 25, 2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 13(2020) २०७७।०९।१३ देखि २०७७।०९।२६ (Dec28, 2020 to Jan 10, 2021) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 12(2020) २०७७।०९।०६ देखि २०७७।०९।१२ (Dec21, 2020 to Dec 27, 2020) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 10(2020) २०७७।०८।२१ देखि २०७७।०८।२९ (Dec6, 2020 to Dec 14, 2020) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

 

Lot No. 9(2020) २०७७।०८।०९ देखि २०७७।०८।१९ (Nov 24, 2020 to Dec 04, 2020) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

Lot No. 8(2020)) २०७७।०८।०३ देखि २०७७।०८।०८ (Nov 18, 2020 to Nov 23, 2020) सम्मकाे पूर्ण विवरणको लागि Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 7(2020)) २०७७।०६।२५ देखि २०७७।०६।२७ (Oct 11 2020 to Oct13 2020) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

 

Lot no. 6(2020)) २०७७।०६।१८ देखि २०७७।०६।२३ (Oct 04 2020 to Oct09 2020) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 5(2020)) २०७७।०६।११ देखि २०७७।०६।१६ (Sep 27 2020 to Oct 02 2020) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 32(2020)) २०७६।११।१६ देखि २०७६।११।२१ (28Feb 2020 to 4 March2020) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

 

Lot no. 31(2020)) २०७६।११।०८ देखि २०७६।११।१५ (20Feb 2020 to 27Feb2020) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

 

Lot no. 30(2020)) २०७६।११।०१ देखि २०७६।११।०७ (13Feb 2020 to 19 Feb2020) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 29(2020)) २०७६।१०।२३ देखि २०७६।१०।२९ (06Feb 2020 to 12 Feb2020) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 28(2020)) २०७६।१०।१६ देखि २०७६।१०।२२ (30Jan 2020 to 05 Feb2020) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 27(2020)) २०७६।१०।०९ देखि २०७६।१०। १५(23Jan 2020 to 29Jan2020) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 26(2020)) २०७६।१०।०१ देखि २०७६।१०। ०८(15Jan 2020 to 22Jan2020) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 25(2020)) २०७६।०९।२२ देखि २०७६।०९। २९(7Jan 2020 to 14Jan2020) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 24(2020)) २०७६।०९।१४ देखि २०७६।०९। २१(30Dec2019 to 06 Jan2020) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 23(2019)) २०७६।०९।०७ देखि २०७६।०९। १३(23Dec2019 to 29 Dec2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 22(2019)) २०७६।०९।०१ देखि २०७६।०९। ०६ (17 Dec2019 to 22 Dec2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

 

Lot no. 21(2019)) २०७६।०८।२५ देखि २०७६।०८। ३० (11 Dec2019 to 16 Dec2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 20(2019)) २०७६।०८।१७ देखि २०७६।०८।२४ (03 Dec2019 to 10 Dec2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 19(2019)) २०७६।०८।०९ देखि २०७६।०८। १६(25th Nov2019 to 02 Dec2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 18(2019)) २०७६।०८।०१ देखि २०७६।०८।०८ (7 Nov 2019 to 15 Nov 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 17(2019)) २०७६।०७।२१ देखि २०७६।०७।२९ (7 Nov 2019 to 15 Nov 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 16(2019)) २०७६।०७।१४ देखि २०७६।०७।२० (31 oct 2019 to 06 Nov 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 15(2019)) २०७६।०७।०४ देखि २०७६।०७।०८ (21 oct 2019 to 25 Oct 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 14(2019)) २०७६।०६।२७ देखि २०७६।०७।०३ (14 oct 2019 to 20 Oct 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 13(2019)) २०७६।०६।१४ देखि २०७६।०६।२४ (1 oct 2019 to 11 Oct 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 12(2019)) २०७६।०६।०९ देखि २०७६।०६।१३ (26 sept 2019 to 30 Sept 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 11(2019)) २०७६।०६।०२ देखि २०७६।०६।०८ (19 sept 2019 to 25 Sept 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

 


Per Page :
Loading राहदानी ...
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-12-06 15:53:56

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

Powered By: ProActive Developers