Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

कल्पना घिमिरे नेपाल


कल्पना घिमिरे नेपाल


कल्पना घिमिरे नेपाल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा संस्था दर्ता शाखा
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9849596180
बहाल मिति २०७७ भाद्र २४