Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु स्वागत

69303146_2341302305984482_3046441550256013312_n.jpg
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल सरकाे स्वागत
70284720_2341302145984498_8376783942149210112_n.jpg
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल सरकाे स्वागत
ram.jpg
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम प्रसाद सरकाे विदाइ