Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

कागजातहरु

१. विवाह दर्ता वा अन्य विवाह दर्ता  प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गर्दा पति वा पत्नीले हस्ताक्षर गरी रु.१०।– को टिकट टाँसी आफ्नो पहिचान दिने प्रमाण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भै निवेदन दिनु पर्नेछ ।सुल्क

रु. १०।– को टिकट र प्रतिलिपिको हकमा प्रतिपाना रु.३।– को टिकटप्रक्रियाहरुलाग्ने समय

सोही दिन