Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

स‌‌स्था नविकरण सम्बन्धमा ।

11 महिना अगाडी

2075-07-14


बिषयः संस्था नविकरण सम्बन्धमा ।

   प्रस्तुत विषयमा २०७५।०२।२४ को माननिय गृहमन्त्री श्री राम बहादुर थापा "बादल" ज्युको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय दर्ता भर्इ कल्याण परिषदमा आवद्ध भएका गैर सरकारी संस्था, अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा प्रतिफल वितरण नगर्ने संस्था (Non Profit Distributing Agency) हरुको ३ वर्ष सम्मको नविकरणको अवस्था हेरी नियमानुसार नविकरण भएको नपाइएमा तत् तत् निकायबाट पुन नविकरण गर्न १५ दिने सूचना जारी गर्न र सो समयावधि भित्र नविकरणा हुन नआउने संस्थाहरुको दर्ता खारेज प्रक्रिया अघि वढाउने भनि निर्णय भएकोमा निर्धारित समयावधिमा नविकरण छुट भएका संस्थाहरु (यातायात सम्वद्ध वाहेक) को हकमा पुन एक पटक ३५ दिने म्याद दिई नविकरणको लागि सूचना प्रकाशित गर्न सवै जिल्लामा प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने भनि मिति २०७५।०५।३१ मा (माननिय मन्त्रीस्तर) निर्णय भएकोले उपरोक्त अनुसारको निर्णय कार्यान्वयन हुन अनुरोध छ  भनी गृह मन्त्रालय (स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश सान्वय शाखा) सिंहदरबारको च॰नं॰ ३३३ मिति २०७५।०६।०१ को पत्रवाट लेखी आएको हुँदा यस जिल्लामा दर्ता भएका नविकरण गर्न छुट भएका सवै संस्थाहरुलाई मिति २०७५।०६।१६ गते देखी लागू हुने गरि ३५ दिने भित्र नियमानुसनर नविकरण गर्नको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।      

रविन कुमार राइ

प्रशासकीय अधिकृत