Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

Drone (मानबरहित हवाइ उपकरण) फारम तथा पेश गर्नु पर्ने कागजपत्रहरु