Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

कुन काेठामा के काम हुन्छ?

कुन कोठामा के काम हुन्छ ?

सि.नं.

कोठाको कार्य विवरण

कोठा नं

प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको कार्यकक्ष

२०७

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (नागरिकता)

१०३

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रशासन)

२०३

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (निवेदन/राहदानी तथा संघ संस्था)

१०८

राहादानी शाखा

१०६।१०७

नयाँ नागरिकता शाखा

१०१

प्रतिलिपि नागरिकता शाखा

१०५

प्रशासन शाखा (जनजाति सिफारिश/दर्ता चलानी आदी)

२०२

आर्थिक प्रशासन/हातहतियार तथा मुआब्जा शाखा

२०१

१०

मुद्दा शाखा

१०९

११

संघ संस्था/ पत्रपत्रिका दर्ता तथा नविकरण

३०५

१२

प्रशासन शाखा (नाबालक परिचयपत्र)

१११

१३

निवेदन (व्यक्तिगत तथा संघ संस्थाको शान्ति सुरक्षा )

३०४