Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बनिसकेकाे राहदानी (Passport)


निम्न उल्लेखित मिति सम्मको राहदानी  (MRP) तयार भई आईसकेको हुंदा राहदानी शाखा (काेठा नं १०७ काे झ्याल घ) मा निम्न कागजातहरू अनिवार्य रुपमा साथमा लिएर सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ । कार्य व्यस्तताकाे कारण राहदानी वितरण समय विहान १०:१५ देखि दिउसाे २:०० वजे सम्म मात्र कायम गरिएकाे व्यहाेरा जानकारीकाे लागि अनुराेध छ ।

राहदानी लिनकाे लागि अावश्यक कागजपत्रहरू

१. पुरानाे राहदानी भए अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।

२. बैक भाैचर ।

३.सक्कल नागरिकता वा नाबालक परिचय पत्र सहित सम्बन्धित व्यक्ति ।

४. List काे Lot no. र Serial Number टिपेर अाउनुहाेला।

राहदानी बितरण समय :  विहान १०:१५ बजे  देखि दिउसो २.०० बजेसम्म

Lot no. 12(2019)) २०७६।०६।०९ देखि २०७६।०६।१३ (26 sept 2019 to 30 Sept 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 11(2019)) २०७६।०६।०२ देखि २०७६।०६।०८ (19 sept 2019 to 25 Sept 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 10(2019)) २०७६।०५।२५ देखि २०७६।०६।०१ (11 sept 2019 to 18 Sept 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 09(2019)) २०७६।०५।१८ देखि २०७६।०५।२४ (04 sept 2019 to 10 Sept 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 08(2019)) २०७६।०५।११ देखि २०७६।०५।१७ (28 Aug 2019 to 03 Sept 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 07(2019)) २०७६।०५।०५  देखि २०७६।०५।१० (22 Aug 2019 to 27 Aug 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 06(2019)) २०७६।०४।३०  देखि २०७६।०५।०४ (15 Aug 2019 to 21 Aug 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 05(2019)) २०७६।०४।२४  देखि २०७६।०४।२९ (09 Aug 2019 to 14 Aug 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 04(2019)) २०७६।०४।१९  देखि २०७६।०४।२३ (04 Aug 2019 to 09 Aug 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 03(2019)) २०७६।०४।१३  देखि २०७६।०४।१७ (29 July 2019 to 02 Aug 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 02(2019)) २०७६।०४।०७ देखि २०७६।०४।१२ (23 July 2019 to 28 july 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 01(2019)) २०७६।०४।०१ देखि २०७६।०४।०६ (17 July 2019 to 22 july 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 40(2019)) २०७६।०३।२५ देखि २०७६।०३।३१ (04 July 2019 to 09 july 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 39(2019)) २०७६।०३।१९ देखि २०७६।०३।२४ (04 July 2019 to 09http://moha.gov.np/public/upload/1402a3666bab255e6a3f07937faf522f/files/39(2019).pdf july 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 38(2019)) २०७६।०३।१३ देखि २०७६।०३।१८ (28 June 2019 to 03 july 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 37(2019)) २०७६।०३।०८ देखि २०७६।०३।१२ (23 June 2019 to 27 june 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 36(2019)) २०७६।०३।०१ देखि २०७६।०३।०६ (16 June 2019 to 21 june 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 35(2019)) २०७६।०२।२४ देखि २०७६।०२।३१ (7 June 2019 to 15 june 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 34(2019)) २०७६।०२।१६ देखि २०७६।०२।२३ (30 May 2019 to 06 june 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 33(2019)) २०७६।०२।१० देखि २०७६।०२।१५ (24 May 2019 to 29 May 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 32(2019)) २०७६।०२।०३ देखि २०७६।०२।०९ (17 May 2019 to 23 May 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 31(2019)) २०७६।०१।२७ देखि २०७६।०२।०२ (10 May 2019 to 16 May 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 30(2019)) २०७६।०१।२२ देखि २०७६।०१।२६ (05 May 2019 to 09 May 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 29(2019)) २०७६।०१।१५ देखि २०७६।०१।२० (28 April 2019 to 3 May 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 28(2019)) २०७६।०१।०५ देखि २०७६।०१।१३ (18 April 2019 to 26April 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 27(2019)) २०७५।१२।२७ देखि २०७६।०१।०४ (10 April 2019 to 17April 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 26(2019)) २०७५।१२।२१ देखि २०७५।१२।२६ (04 April 2019 to 09April 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 25(2019)) २०७५।१२।१५ देखि २०७५।१२।२० (29 March 2019 to 03April 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 24(2019)) २०७५।१२।१० देखि २०७५।१२।१४ (24 March 2019 to 28march 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 23(2019)) २०७५।१२।०३ देखि २०७५।१२।०८ (17 March 2019 to 22march 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 22(2019)) २०७५।११।२६ देखि २०७५।१२।०१ (10March 2019 to 15 march 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 21(2019)) २०७५।११।१४ देखि २०७५।११।२३ (26 Feb. 2019 to 7march 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 20(2019)) २०७५।११।०५ देखि २०७५।११।१३ (17 Feb. 2019 to 25 Feb 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 19(2019)) २०७५।१०।२२ देखि २०७५।११।०३ (5 Feb. 2019 to 15 Feb 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 18(2019)) २०७५।१०।१० देखि २०७५।१०।२१ (24 Jan. 2019 to 4 Feb 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 17(2019)) २०७५।०९।२९ देखि २०७५।१०।०९ (13 Jan. 2019 to 23 jan 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 16(2019)) २०७५।०९।१७ देखि २०७५।०९।२७ (1st Jan. 2019 to 11 jan 2019) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 15(2018)) २०७५।०९।०६ देखि २०७५।०९।१६ (21st Dec. 2018 to 31st Dec 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 14(2018)) २०७५।०८।२४ देखि २०७५।०९।०५ (10th Dec. 2018 to 20th.Dec 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 13(2018)) २०७५।०८।१३ देखि २०७५।०८।२३(२9th Nov. 2018 to 09th.Dec 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 12(2018)) २०७५।०८।०३ देखि २०७५।०८।१२(19th Nov. 2018 to 28th.Nov 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 11(2018)) २०७५।०७।१९ देखि २०७५।०८।०२(5th Nov. 2018 to 18th.Nov 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 10(2018)) २०७५।०७।०८ देखि २०७५।०७।१८(25 Oct. 2018 to 4th.Nov 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 09(2018)) २०७५।०६।२४ देखि २०७५।०७।०७(10t Oct. 2018 to 23 Oct. 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 08(2018)) २०७५।०६।१५ देखि २०७५।०६।२३(1st Oct. 2018 to 9th Oct. 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 07(2018)) २०७५।०६।०४ देखि २०७५।०६।१४(20 Sept 2018 to 30  sept 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 06(2018)) २०७५।०५।२५ देखि २०७५।०६।०२(10 Sept 2018 to 18  sept 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 05(2018)) २०७५।०५।१३ देखि २०७५।०५।२४(29 Aug 2018 to 09  sept 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 04(2018)) २०७५।०५।०३ देखि २०७५।०५।१२(19 Aug 2018 to 28 Aug 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 03(2018)) २०७५।०४।२२ देखि २०७५।०५।०१(07 Aug 2018 to 17 Aug 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 02(2018)) २०७५।०४।१३ देखि