Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

बनिसकेकाे राहदानी (Passport)

म्न उल्लेखित मिति सम्मको राहदानी  (MRP) तयार भई आईसकेको हुंदा राहदानी शाखा (काेठा नं १०७ काे झ्याल घ) मा निम्न कागजातहरू अनिवार्य रुपमा साथमा लिएर सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ । कार्य व्यस्तताकाे कारण राहदानी वितरण समय विहान १०:१५ देखि दिउसाे २:०० वजे सम्म मात्र कायम गरिएकाे व्यहाेरा जानकारीकाे लागि अनुराेध छ ।

राहदानी लिनकाे लागि अावश्यक कागजपत्रहरू

१. पुरानाे राहदानी भए अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।

२. बैक भाैचर ।

३.सक्कल नागरिकता वा नाबालक परिचय पत्र सहित सम्बन्धित व्यक्ति ।

४. List काे Lot no. र Serial Number टिपेर अाउनुहाेला।

राहदानी बितरण समय :  विहान १०:१५ बजे  देखि दिउसो २.०० बजेसम्म

Lot no. 08(2018)) २०७५।०६।१५ देखि २०७५।०६।२३(1st Oct. 2018 to 9th Oct. 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 07(2018)) २०७५।०६।०४ देखि २०७५।०६।१४(20 Sept 2018 to 30  sept 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 06(2018)) २०७५।०५।२५ देखि २०७५।०६।०२(10 Sept 2018 to 18  sept 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

Lot no. 05(2018)) २०७५।०५।१३ देखि २०७५।०५।२४(29 Aug 2018 to 09  sept 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 04(2018)) २०७५।०५।०३ देखि २०७५।०५।१२(19 Aug 2018 to 28 Aug 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 03(2018)) २०७५।०४।२२ देखि २०७५।०५।०१(07 Aug 2018 to 17 Aug 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 02(2018)) २०७५।०४।१३ देखि २०७५।०४।२१(29 July 2018 to 6 Aug 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 01(2018)) २०७५।०४।०१ देखि २०७५।०४।११(17 July 2018 to 27 july 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 34(2018)) २०७५।०३।२४ देखि २०७५।०३।३२(8 July 2018 to 16 july 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 33(2018)) २०७५।०३।१३ देखि २०७५।०३।२२(27 June 2018 to 6 july 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 32(2018)) २०७५।०३।०३ देखि २०७५।०३।१२(17 June 2018 to 26 june. 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 31(2018)) २०७५।०२।२४ देखि २०७५।०३।०१(7 June 2018 to 15 june. 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 30(2018)) २०७५।०२।१४ देखि २०७५।०२।२३(29 May 2018 to 6 june. 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 29(2018)) २०७५।०२।०७ देखि २०७५।०२।१४(21 May 2018 to 28 May. 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 28(2018)) २०७५।०१।२६ देखि २०७५।०२।०६(9 May 2018 to 20 May. 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 27(2018)) २०७५।०१।१३ देखि २०७५।०१।२५(26th April 2018 to 8 May. 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 26(2018)) २०७५।०१।०३ देखि २०७५।०१।१२(16th April 2018 to 25th April. 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 25(2018)) २०७४।१२।२१ देखि २०७५।०१।०२(4th April 2018 to 15th April. 2018) सम्मकाे ःपुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 24(2018)) २०७४।१२।१२ देखि २०७४।१२।२०(26th Mar 2018 to3th April. 2018) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 23(2018)) २०७४।१२।०१ देखि २०७४।१२।०९(15 Mar 2018 to 23 Mar. 2018) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 22(2018)) २०७४।११।२२ देखि २०७४।११।३०(6 Mar 2018 to 14 Mar. 2018) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 21(2018)) २०७४।११।१३ देखि २०७४।११।२(25Feb 2018 to 5 Mar. 2018) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 20(2018)) २०७४।११।०३ देखि २०७४।११।११(15Feb 2018 to 23 Feb. 2018) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 19(2018)) २०७४।१०।१९ देखि २०७४।११।०२(2 Feb 2018 to 14 Feb. 2018) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 18(2018)) २०७४।१०।०७ देखि २०७४।१०।१८(21 Jan 2018 to 1Feb. 2018) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 17(2018)) २०७४।०।२३देखि २०७४।१०।०५ (8 Jan 2018 to 19Jan. 2018) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 16(2018)) २०७४।०।१३देखि २०७४।०९।२३ (28Dec 2017 to 07Jan. 2018) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 15(2017)) २०७४।०४ देखि २०७४।०९।१२ (19Dec 2017 to 27 Dec. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 14(2017)) २०७४।०८।२५ देखि २०७४।०९।०३ (11Dec 2017 to 18 Dec. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 13(2017)) २०७४।०८।११ देखि २०७४।०८।२४ (28Nov 2017 to 10 Dec. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 12(2017)) २०७४।०८।०१ देखि २०७४।०८।११ (17Nov 2017 to 27 Nov. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस्

(Lot no. 11(2017)) २०७४।०७।२१ देखि २०७४।०७।३० (7Nov 2017 to 16 Nov. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 10(2017)) २०७४।०७।१० देखि २०७४।०७।२० (27 Oct. 2017 to 06 Nov. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 09(2017)) २०७४।०६।३० देखि २०७४।०७।०८ (16 Oct. 2017 to 25 Oct. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 08(2017)) २०७४।०६।१८ देखि २०७४।०६।२९ (4 Oct. 2017 to 15 Oct. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 07(2017)) २०७४।०६।०२ देखि २०७४।०६।१७ (18 sept 2017 to 03 Oct. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 06(2017)) २०७४।०५।२३ देखि २०७४।०६।०१ (8 sept 2017 to 17 Sept. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 05(2017)) २०७४।०५।१२ देखि २०७४।०५।२१ (28Aug 2017 to 6 Sept. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 04(2017)) २०७४।०५।०१ देखि २०७४।०५।११ (17Aug 2017 to 27 Aug 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 03(2017)) २०७४।०४।२२ देखि २०७४।०४।३२ (06Aug 2017 to 16 Aug 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 02(2017)) २०७४।०४।११ देखि २०७४।०४।२० (26July 2017 to 04 Aug 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 01(2017)) २०७४।०४।०१ देखि २०७४।०४।१० (16July 2017 to 25 July 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

 

(Lot no. 36(2017)) २०७४।०३।११  देखि २०७४।०३।२० (25 June 2017 to 04 July 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 35(2017)) २०७४।०३।०१ &a


मिति बनिसकेकाे राहदानी (Passport) विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-07-13 Print भएर अाइसकेकाे MRP हेर्नकाे लागि Click ।
13 दिन अगाडी