नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काठमाण्डौ


सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल सम्बन्धी

यस कार्यालयबाट मिति २०७५।०१।०२ गते प्रकाशित "सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल" तोकेको सम्बन्धी सूचनाको बारेमा सबै सरोकारवालाहरूलाई जानकारी भएकै छ । उक्त सूचनामा उल्लेख भएका प्रदर्शन स्थलहरूको सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गर्न केही समय लाग्ने देखिएकोले उक्त सूचनामा उल्लेखित मिति २०७५।०१।१६ गतेको सट्टा मिति २०७५।०३।०१ गतेदेखि लागु हुने गरि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएकोले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मिति : २०७५।०१।१३                                                                      प्र.जि.अ. केदारनाथ शर्मा 

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय