नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काठमाण्डौ


कार्यालय प्रमुख बैठकको निर्णय

मिति २०७/१२/०५ गतेका दिन श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री केदारनाथ शर्माज्यूको अध्यक्षतामा जिल्ला स्थित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरूको मासिक नियमित बैठक बसी निम्नानुसार निर्णय गरियो ।

निर्णयहरू

१.  जिल्ला तथ्यांक कार्यालय, काठमाण्डौंको अनुसार प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको लागि २८७ जना गणक र ४१ जना सुपरिवेक्षक आवश्यक पर्ने देखिएकोले प्रत्येक नगरपालिकाले कम्तीमा १ जना सुपरिवेक्षक र उपलब्ध गराउन सकिने सम्मको गणक संख्याको नाम नामेसी विवरण २०७४।१२।०९ गते सम्ममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउने ।

२.    मिति २०७४।१२।२३ मा सम्पन्न हुन गईरहेको स्थायी शिक्षक परिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट माग भए बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ब्यवस्थापन गरिदिने । उपलब्ध हुन सक्ने अधिकृत तथा सहायक कर्मचारीहरूको विवरण २०७४।१२।१० सम्म सम्पुर्ण कार्यालयहरूले जिल्ला प्रशासनमा उपलब्ध गराउने ।

३.    जिल्ला स्थित सबै कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह चुस्त एवं थप प्रभावकारी बनाउन सम्पुर्ण कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हुने / गरिने कार्यहरूको प्रभावकारी अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरी नतिजा मुलक ढंगले कार्य सम्पादन गर्ने गराउने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनियमितता रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने कुरामा क.प्र. ले कडाईका साथ प्रभावकारी कदमहरू चाल्ने ।

४.   सरकारी, सार्वजनिक, पर्ति जग्गाको अतिक्रमणका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको संयोजकत्वमा बसेको मिति २०७४।१२।०४ को बैठकले गरेको निर्णय जानकारी गराईयो । सम्पुर्ण न.पा. हरूले सो निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा गर्ने ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय