नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काठमाण्डौ


Print भएर अाइसकेकाे MRP हेर्नकाे लागि Click ।

निम्न उल्लेखित मिति सम्मको राहदानी  (MRP) तयार भई आईसकेको हुंदा राहदानी शाखा (काेठा नं १०७ काे झ्याल घ) मा निम्न कागजातहरू अनिवार्य रुपमा साथमा लिएर सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ । कार्य व्यस्तताकाे कारण राहदानी वितरण समय विहान १०:०० देखि दिउसाे १ वजे सम्म मात्र कायम गरिएकाे व्यहाेरा जानकारीकाे लागि अनुराेध छ ।

राहदानी लिनकाे लागि अावश्यक कागजपत्रहरू

१. पुरानाे राहदानी भए अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।

२. बैक भाैचर ।

३.सक्कल नागरिकता वा नाबालक परिचय पत्र सहित सम्बन्धित व्यक्ति ।

४. List काे Lot no. र Serial Number टिपेर अाउनुहाेला।

राहदानी बितरण समय :  विहान १०:१५ बजे  देखि दिउसो १.०० बजेसम्म

(Lot no. 18(2018)) २०७४।१०।०७ देखि २०७४।१०।१८(21 Jan 2018 to 1Feb. 2018) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 17(2018)) २०७४।०।२३देखि २०७४।१०।०५ (8 Jan 2018 to 19Jan. 2018) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 16(2018)) २०७४।०।१३देखि २०७४।०९।२३ (28Dec 2017 to 07Jan. 2018) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 15(2017)) २०७४।०४ देखि २०७४।०९।१२ (19Dec 2017 to 27 Dec. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 14(2017)) २०७४।०८।२५ देखि २०७४।०९।०३ (11Dec 2017 to 18 Dec. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 13(2017)) २०७४।०८।११ देखि २०७४।०८।२४ (28Nov 2017 to 10 Dec. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 12(2017)) २०७४।०८।०१ देखि २०७४।०८।११ (17Nov 2017 to 27 Nov. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस्

(Lot no. 11(2017)) २०७४।०७।२१ देखि २०७४।०७।३० (7Nov 2017 to 16 Nov. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 10(2017)) २०७४।०७।१० देखि २०७४।०७।२० (27 Oct. 2017 to 06 Nov. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 09(2017)) २०७४।०६।३० देखि २०७४।०७।०८ (16 Oct. 2017 to 25 Oct. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 08(2017)) २०७४।०६।१८ देखि २०७४।०६।२९ (4 Oct. 2017 to 15 Oct. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 07(2017)) २०७४।०६।०२ देखि २०७४।०६।१७ (18 sept 2017 to 03 Oct. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 06(2017)) २०७४।०५।२३ देखि २०७४।०६।०१ (8 sept 2017 to 17 Sept. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 05(2017)) २०७४।०५।१२ देखि २०७४।०५।२१ (28Aug 2017 to 6 Sept. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 04(2017)) २०७४।०५।०१ देखि २०७४।०५।११ (17Aug 2017 to 27 Aug 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 03(2017)) २०७४।०४।२२ देखि २०७४।०४।३२ (06Aug 2017 to 16 Aug 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 02(2017)) २०७४।०४।११ देखि २०७४।०४।२० (26July 2017 to 04 Aug 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 01(2017)) २०७४।०४।०१ देखि २०७४।०४।१० (16July 2017 to 25 July 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

 

(Lot no. 36(2017)) २०७४।०३।११  देखि २०७४।०३।२० (25 June 2017 to 04 July 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 35(2017)) २०७४।०३।०१  देखि २०७४।०३।०९ (15 June 2017 to 23 June 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 34(2017)) २०७४।०२।२१  देखि २०७४।०२।३१ (4 June 2017 to 14 June 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 33(2017)) २०७४।०२।१२  देखि २०७४।०२।१९ (26 May 2017 to 2 June 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 32(2017)) २०७४।०२।०३  देखि २०७४।०२।१० (17 May 2017 to 24 May 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 31(2017)) २०७४।०१।२१  देखि २०७४।०२।०२ (4 May 2017 to 16 May 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 30(2017)) २०७४।०१।११  देखि २०७४।०१।२० (24 April 2017 to 3 May 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 29(2017)) २०७४।०१।०३  देखि २०७४।०१।१० (16 April 2017 to 23 April 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 28(2017)) २०७३।१२।२१  देखि २०७३।१२।३१ (3 April 2017 to 13 April 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 27(2017)) २०७३।१२।११  देखि २०७३।१२।२० (24 March 2017 to 2 April 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 26(2017)) २०७३।१२।०१  देखि २०७३।१२।१० (14 March 2017 to 23 March 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 25(2017)) २०७३।११।२२  देखि २०७३।११।३० (5 March 2017 to 13 March 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 24(2017)) २०७३।११।११ देखि २०७३।११।२० (22 February 2017 to 3 March 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 23(2017)) २०७३।११।०१ देखि २०७३।११।१० (12 February 2017 to 21 February 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 22(2017)) २०७३।१०।१९ देखि २०७३।१०।२८ (1 February 2017 to 10 February 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 21(2017)) २०७३।१०।१० देखि २०७३।१०।१८ (23 January 2017 to 31 January 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 20(2017)) २०७३।०९।२ देखि २०७३।१०।०९ (13 January 2017 to 22 January 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 19(2017)) २०७३।०९।२० देखि २०७३।०९।२८ (04 January 2017 to 12 January 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 18(2017)) २०७३।०९।०८ देखि २०७३।०९।१९ (23 December 2016 to 03 January 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 17(2016)) २०७३।०८।२९ देखि २०७३।०९।०७ (14 December 2016 to 22 December 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 16(2016)) २०७३।०८।१९ देखि २०७३।०८।२७ (04 December 2016 to 12 December 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 15(2016)) २०७३।०८।०९ देखि २०७३।०८।१७ (24 November 2016 to 2 December 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 14(2016)) २०७३।०७।३० देखि २०७३।०८।०८ (15 November 2016 to 23 November 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 13(2016)) २०७३।०७।२२ देखि २०७३।०७।२९ (7 November 2016 to 14 November 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 12(2016)) २०७३।०७।०९ देखि २०७३।०७।१९ (25 October 2016 to 04 November 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 11(2016)) २०७३।०७।०१ देखि २०७३।०७।०८ (17 October 2016 to 24 October 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 10(2016)) २०७३।०६।१८ देखि २०७३।०६।३० (4 October 2016 to 16 October 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 8+9(2016)) २०७३।०६।०२ देखि २०७३।०६।१७ (18 september 2016 to 3 October 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 7(2016)) २०७३।०५।२१ देखि २०७३।०५।३१ (6 september 2016 to 16 September 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 6(2016)) २०७३।०५।१३ देखि २०७३।०५।२० (29 August 2016 to 5 September 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 5(2016)) २०७३।०५।०१ देखि २०७३।०५।१२ (17 August 2016 to 28 August 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 4(2016)) २०७३।०४।२६ देखि २०७३।०४।३२ (10 August 2016 to 16 August 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 3(2016)) २०७३।०४।१८ देखि २०७३।०४।२५ (2nd August 2016 to 9 August 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 2(2016)) २०७३।०४।१० देखि २०७३।०४।१७ (25 July 2016 to 1 August 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 1(2016)) २०७३।०४।०२ देखि २०७३।०४।०९

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय