नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काठमाण्डौ


Print भएर अाइसकेकाे MRP हेर्नकाे लागि Click ।

निम्न उल्लेखित मिति सम्मको राहदानी  (MRP) तयार भई आईसकेको हुंदा राहदानी शाखा (काेठा नं १०७ काे झ्याल घ) मा निम्न कागजातहरू अनिवार्य रुपमा साथमा लिएर सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ । कार्य व्यस्तताकाे कारण राहदानी वितरण समय विहान १०:०० देखि दिउसाे १ वजे सम्म मात्र कायम गरिएकाे व्यहाेरा जानकारीकाे लागि अनुराेध छ ।

राहदानी लिनकाे लागि अावश्यक कागजपत्रहरू

१. पुरानाे राहदानी भए अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।

२. बैक भाैचर ।

३.सक्कल नागरिकता वा नाबालक परिचय पत्र सहित सम्बन्धित व्यक्ति ।

४. List काे Lot no. र Serial Number टिपेर अाउनुहाेला।

राहदानी बितरण समय :  विहान १०:१५ बजे  देखि दिउसो १.०० बजेसम्म

(Lot no. 07(2017)) २०७४।०६।०२ देखि २०७४।०६।१७ (18 sept 2017 to 03 Oct. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 06(2017)) २०७४।०५।२३ देखि २०७४।०६।०१ (8 sept 2017 to 17 Sept. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 05(2017)) २०७४।०५।१२ देखि २०७४।०५।२१ (28Aug 2017 to 6 Sept. 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 04(2017)) २०७४।०५।०१ देखि २०७४।०५।११ (17Aug 2017 to 27 Aug 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 03(2017)) २०७४।०४।२२ देखि २०७४।०४।३२ (06Aug 2017 to 16 Aug 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 02(2017)) २०७४।०४।११ देखि २०७४।०४।२० (26July 2017 to 04 Aug 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 01(2017)) २०७४।०४।०१ देखि २०७४।०४।१० (16July 2017 to 25 July 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

 

(Lot no. 36(2017)) २०७४।०३।११  देखि २०७४।०३।२० (25 June 2017 to 04 July 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 35(2017)) २०७४।०३।०१  देखि २०७४।०३।०९ (15 June 2017 to 23 June 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 34(2017)) २०७४।०२।२१  देखि २०७४।०२।३१ (4 June 2017 to 14 June 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 33(2017)) २०७४।०२।१२  देखि २०७४।०२।१९ (26 May 2017 to 2 June 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 32(2017)) २०७४।०२।०३  देखि २०७४।०२।१० (17 May 2017 to 24 May 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 31(2017)) २०७४।०१।२१  देखि २०७४।०२।०२ (4 May 2017 to 16 May 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 30(2017)) २०७४।०१।११  देखि २०७४।०१।२० (24 April 2017 to 3 May 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 29(2017)) २०७४।०१।०३  देखि २०७४।०१।१० (16 April 2017 to 23 April 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 28(2017)) २०७३।१२।२१  देखि २०७३।१२।३१ (3 April 2017 to 13 April 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 27(2017)) २०७३।१२।११  देखि २०७३।१२।२० (24 March 2017 to 2 April 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 26(2017)) २०७३।१२।०१  देखि २०७३।१२।१० (14 March 2017 to 23 March 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 25(2017)) २०७३।११।२२  देखि २०७३।११।३० (5 March 2017 to 13 March 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 24(2017)) २०७३।११।११ देखि २०७३।११।२० (22 February 2017 to 3 March 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 23(2017)) २०७३।११।०१ देखि २०७३।११।१० (12 February 2017 to 21 February 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 22(2017)) २०७३।१०।१९ देखि २०७३।१०।२८ (1 February 2017 to 10 February 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 21(2017)) २०७३।१०।१० देखि २०७३।१०।१८ (23 January 2017 to 31 January 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 20(2017)) २०७३।०९।२ देखि २०७३।१०।०९ (13 January 2017 to 22 January 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 19(2017)) २०७३।०९।२० देखि २०७३।०९।२८ (04 January 2017 to 12 January 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 18(2017)) २०७३।०९।०८ देखि २०७३।०९।१९ (23 December 2016 to 03 January 2017) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 17(2016)) २०७३।०८।२९ देखि २०७३।०९।०७ (14 December 2016 to 22 December 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 16(2016)) २०७३।०८।१९ देखि २०७३।०८।२७ (04 December 2016 to 12 December 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 15(2016)) २०७३।०८।०९ देखि २०७३।०८।१७ (24 November 2016 to 2 December 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 14(2016)) २०७३।०७।३० देखि २०७३।०८।०८ (15 November 2016 to 23 November 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 13(2016)) २०७३।०७।२२ देखि २०७३।०७।२९ (7 November 2016 to 14 November 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 12(2016)) २०७३।०७।०९ देखि २०७३।०७।१९ (25 October 2016 to 04 November 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 11(2016)) २०७३।०७।०१ देखि २०७३।०७।०८ (17 October 2016 to 24 October 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 10(2016)) २०७३।०६।१८ देखि २०७३।०६।३० (4 October 2016 to 16 October 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 8+9(2016)) २०७३।०६।०२ देखि २०७३।०६।१७ (18 september 2016 to 3 October 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 7(2016)) २०७३।०५।२१ देखि २०७३।०५।३१ (6 september 2016 to 16 September 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 6(2016)) २०७३।०५।१३ देखि २०७३।०५।२० (29 August 2016 to 5 September 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 5(2016)) २०७३।०५।०१ देखि २०७३।०५।१२ (17 August 2016 to 28 August 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 4(2016)) २०७३।०४।२६ देखि २०७३।०४।३२ (10 August 2016 to 16 August 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 3(2016)) २०७३।०४।१८ देखि २०७३।०४।२५ (2nd August 2016 to 9 August 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 2(2016)) २०७३।०४।१० देखि २०७३।०४।१७ (25 July 2016 to 1 August 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 1(2016)) २०७३।०४।०२ देखि २०७३।०४।०९ (17 July 2016 to 24 July 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 39) २०७३।०३।२१ देखि २०७३।०३।३१ (05 July 2016 to 15 July 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 38) २०७३।०३।१२ देखि २०७३।०३।२० (24 June 2016 to 04 July 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 37) २०७३।०३।०१ देखि २०७३।०३।१० (15 June 2016 to 24 June 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 36) २०७३।०२।२४ देखि २०७३।०२।३२ (06 June 2016 to 14 June 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 35) २०७३।०२।१४ देखि २०७३।०२।२३ (27 May 2016 to 05 June 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 34) २०७३।०२।०५ देखि २०७३।०२।१३ (18 May 2016 to 26 May 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 33) २०७३।०१।२६ देखि २०७३।०२।४ (8 May 2016 to 17 May 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 32) २०७३।०१।१६ देखि २०७३।०१।२४ (28 Apr 2016 to 06 May 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click गर्नुहोस् ।

(Lot no. 31) २०७३।०१।०७ देखि २०७३।०१।१५ (19 Apr. 2016 to 27 Apr. 2016) सम्मकाे पुर्ण बिबरणको लागी Click ग

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय