Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

प्रशासकीय अधिकृत/सम्बन्धि फाँट

  • प्रशासकीय अधिकृत/सम्बन्धि फाँट

प्रशासकीय अधिकृत/सम्बन्धि फाँट


प्रशासकीय अधिकृत/सम्बन्धि फाँट

बहाल मिति २०७६ बैशाख ५