Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

कमल प्रसाद काेइराला

  • कमल प्रसाद काेइराला

कमल प्रसाद काेइराला


कमल प्रसाद काेइराला
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल kamal@moha.com
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १७