Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

धन कृष्णा पाण्डे

  • धन कृष्णा पाण्डे

धन कृष्णा पाण्डे


धन कृष्णा पाण्डे
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल dhan@moha.com
सम्पर्क 9848048824
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १६