Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

लक्ष्मि प्रसाद तिम्सिना

  • लक्ष्मि प्रसाद तिम्सिना

लक्ष्मि प्रसाद तिम्सिना


लक्ष्मि प्रसाद तिम्सिना
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल laxmitims@moha.com
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १७