Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

सिता भट्टराइ शर्मा

  • सिता भट्टराइ शर्मा

सिता भट्टराइ शर्मा


सिता भट्टराइ शर्मा
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल sita@moha.com
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १७