Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

रमेश ढकाल

  • रमेश ढकाल

रमेश ढकाल


रमेश ढकाल
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल ramesh@moha.com
सम्पर्क 9851141662
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १७