Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

खिलराज अाचार्य

  • खिलराज अाचार्य

खिलराज अाचार्य


खिलराज अाचार्य
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल khila@moha.com
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १७