Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

लुक बहादुर क्षेत्री


लुक बहादुर क्षेत्री


लुक बहादुर क्षेत्री
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा नागरिकता शाखा
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल luk@moha.com
सम्पर्क 9841372067
बहाल मिति N/A