Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

लक्ष्मि बहादुर सि

  • लक्ष्मि बहादुर सि

लक्ष्मि बहादुर सि


लक्ष्मि बहादुर सि
लेखापाल

पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल laxmibdr@moha.com
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १७