Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

कृष्ण वहादुर कटुवाल


कृष्ण वहादुर कटुवाल


कृष्ण वहादुर कटुवाल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सूचना अधिकारी
शाखा प्रसाशन शाखा
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल daokathmandu@moha.gov.np
सम्पर्क 9841360598
बहाल मिति N/A