Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कृष्ण वहादुर कटुवाल


कृष्ण वहादुर कटुवाल


कृष्ण वहादुर कटुवाल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सूचना अधिकारी
शाखा प्रसाशन शाखा
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल daokathmandu@moha.gov.np
सम्पर्क 9841360598
बहाल मिति N/A