Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

सराेज कुमार यादव

  • सराेज कुमार यादव

सराेज कुमार यादव


सराेज कुमार यादव
कम्प्यूटर अपरेटर

पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल saroj@moha.com
सम्पर्क 9817677860
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १६