Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ

बबरमहल काठमाण्डाै

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जीवन प्रसाद आचार्य


जीवन प्रसाद आचार्य


जीवन प्रसाद आचार्य
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सूचना अधिकारी
शाखा प्रसाशन शाखा
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल apjnepali@gmail.com
बहाल मिति २०७५ कार्तिक १६