नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काठमाण्डौ


PDMS

पहिलो त्रैमासिक (श्रावण १ देखी असोज मसान्त सम्म)

दोश्रो त्रैमासिक (कार्तिक १ देखी पुस मसान्त सम्म)

तेश्रो त्रैमासिक (माघ १ देखी चैत्र मसान्त सम्म)