नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काठमाण्डौ


कार्यालयको शाखाहरु

यस कार्यालयको देहायको शाखाहरु छन्ः

१ राहदानी शाखा

२ नागरिकता शाखा

३ मुद्दा शाखा

४ प्रजिअज्युको सचिवालय

५ प्रशासन

६ लेखा शाखा

७ निवेदन शाखा

८ संघ संस्था शाखा

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय