नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काठमाण्डौ


  

 • पठनपाठन संचालन सम्बन्धी बिज्ञप्ति २०७५-३-१८

  निर्वाध रुपमा विद्यालय तथा पठनपाठन संचालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा प्रकाशित बिज्ञप्ती !             उपरोक्त सम्बन्धमा आठ विद्यार्थी संगठनका नामबाट मिति २०७५ आषाढ २०, २१ र २२ गते शैक्षिक आमहड्ताल समेतका कार्यक्रम राखी प्रचारमा ल्याईएको विज्ञप्तीका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । शान्तिपुर्ण वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउने विद्यार्थीहरूको नैसर्गीक हक समेतलाई विचार गरी कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनका नाममा हुने यस्ता कार्यलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज पार्दै विद्यालय र पठनपाठनको क्रियाकलापको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुति गर्न जिल्ला स्थित सम्पुर्ण सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिई सकिएको छ । विद्यालयको पठनपाठन बन्द गर्ने गराउने जो कोहिलाई पनि प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही…

 • संघ/संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना २०७५-३-८

  संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत यस कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात क्षेत्रसंग सम्बन्धीत बाहेकका संघ/संस्थाहरुले गृह मन्त्रालयको च.नं. १५४२ मिति २०७५।०२।२५ गतेको निर्णयानुसार दर्ता तथा नविकरण गर्न साविकको कार्यविधी सहित देहायका निर्देशनहरू अनिवार्य रुपले पालना गर्नुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ। १.      यस कार्यालयमा दर्ता भएका गैर सरकारी संस्था र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नाम, वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यहरुको नाम, थर, ठेगाना सहितको विवरण देहायअनुसारको ढांचामा १ (एक) महिना भित्र (Hard Copy र Soft Copy) उपलब्ध गराउने । क्र.सं. संस्थाको नाम वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यहरूको नाम, थर ठेगाना सम्पर्क नं दर्ता नं / मिति नविकरण मिति कैफियत                  …

 • विश्वकप २०१८ सम्बन्धी सूचना २०७५-२-२८

  आगामी विश्वकप २०१८ का खेलहरु क्लब, संघ, संस्था तथा निजी व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो परिसर, प्रतिष्ठानमा मनोरञ्जनको लागि प्रदर्शन गर्ने सन्दर्भमा निम्न लिखित शर्तहरुको अधिनमा रहेर मात्र प्रदर्शन गर्ने गराउने गरी सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । खेलहरुको प्रदर्शन आफ्नो परिसरभित्र मात्र गर्न पाउने । प्रदर्शन स्थलमा कुनै प्रकारको प्रवेश शुल्क लगाउन नपाइने । खेलको हार जित लगायतका विषयलाई लिएर कुनै पनि प्रकारको निषेधित जुवा, सट्टेबाजी, लगानी, कारोबार आदि गर्न गराउन, खेल खेलाउन नपाइने । सार्वजनिक स्थलमा गरिने प्रदर्शनका हकमा मादक पदार्थ खरिद, बिक्रि, ओसार–पोसार तथा सेवन गर्न गराउन नपाइने । निजी व्यवसाय/प्रतिष्ठानका हकमा खेलको विषयलाई समेत लिएर हुन…

 • सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल सम्बन्धी २०७५-१-१३

  यस कार्यालयबाट मिति २०७५।०१।०२ गते प्रकाशित "सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल" तोकेको सम्बन्धी सूचनाको बारेमा सबै सरोकारवालाहरूलाई जानकारी भएकै छ । उक्त सूचनामा उल्लेख भएका प्रदर्शन स्थलहरूको सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गर्न केही समय लाग्ने देखिएकोले उक्त सूचनामा उल्लेखित मिति २०७५।०१।१६ गतेको सट्टा मिति २०७५।०३।०१ गतेदेखि लागु हुने गरि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएकोले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । मिति : २०७५।०१।१३                                                                      प्र.जि.अ.…

 • कार्यालय प्रमुख बैठकको निर्णय २०७५-१-५

  मिति २०७५/०१/०५ गतेका दिन श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री केदारनाथ शर्माज्यूको अध्यक्षतामा जिल्ला स्थित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरूको मासिक नियमित बैठक बसी निम्नानुसार निर्णय गरियो । निर्णयहरू : १.      कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहमा थप सदाचारीता कायम गर्न कार्यालय प्रमुखले बिशेष नेतृत्व लिने निर्णय गरियो । २.      महिनाको ४ गते ३ बजे जिल्ला स्थित सम्पुर्ण कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई कार्यालय प्रमुखज्यूहरुले अनिवार्य रुपमा उपस्थित गराउने । ३.      जग्गा अतिक्रमण भएको भनी किटानी साथ उल्लेख भएका सार्वजनिक जग्गाहरूको सम्बन्धमा अतिक्रमण रोक्न सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले अविलम्व आवस्यक पहलकदमी गर्ने गराउने निर्णय गरियो ।

 • सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल सम्बन्धमा २०७५-१-२

  हालै मात्र गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाको बुंदा नं ३१ मा उल्लेखित विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थल तोकी तोकिएको स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने ब्यबस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला सुरक्षा समितिको मिति २०७४।१२।३० गते बसेको बैठकबाट यस जिल्लामा २०७५ बैशाख १६ गतेदेखि लागु हुने गरी हाललाई तपसिल बमोजिमका स्थानहरूलाई "सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल" को रुपमा तोक्ने निर्णय भएकोले सम्पुर्ण सरोकारवालाको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । मिति २०७५ बैशाख १६ गतेदेखि तोकिएको स्थानमा मात्र आफ्ना कार्यक्रमहरू संचालन गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ । तपसिल क)  खुलामञ्च ख) तिनकुने खुल्ला चौर, कोटेश्वर…

 • कार्यालय प्रमुख बैठकको निर्णय २०७४-१२-८

  मिति २०७४/१२/०५ गतेका दिन श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री केदारनाथ शर्माज्यूको अध्यक्षतामा जिल्ला स्थित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरूको मासिक नियमित बैठक बसी निम्नानुसार निर्णय गरियो । निर्णयहरू १.  जिल्ला तथ्यांक कार्यालय, काठमाण्डौंको अनुसार प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको लागि २८७ जना गणक र ४१ जना सुपरिवेक्षक आवश्यक पर्ने देखिएकोले प्रत्येक नगरपालिकाले कम्तीमा १ जना सुपरिवेक्षक र उपलब्ध गराउन सकिने सम्मको गणक संख्याको नाम नामेसी विवरण २०७४।१२।०९ गते सम्ममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउने । २.    मिति २०७४।१२।२३ मा सम्पन्न हुन गईरहेको स्थायी शिक्षक परिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट माग भए बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ब्यवस्थापन गरिदिने । उपलब्ध…

 • सूचना २०७४-११-८

              काठमाण्डौ जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी यस पूर्व जिल्ला सुरक्षा समितिबाट समय समयमा तोकिएको निषेधित क्षेत्र समेतलाई पूनरावलोकन गरी काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिकाका देहायका स्थानहरुमा जिल्ला सुरक्षा समितिको मिति २०७४/११/८ गतेको सिफारिश तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३) बमोजिम अर्को आदेश नभए सम्मको लागि काठमाण्डौ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री केदारनाथ शर्माबाट कुनै पनि किसिमका जुलुश, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, जस्ता आन्दोलन वा बिरोधका कार्यक्रमहरू गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोक्ने आदेश भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । निषेधित क्षेत्र तोकिएका स्थानहरु १.      शितल निवासको निषेधित क्षेत्र पुर्व : शिवपुरी स्कूल पश्चिम :…

 • बार्षीक प्रतिवेदन २०७३/२०७४ २०७४-४-१०

  बार्षीक प्रतिवेदन २०७३/२०७४

 • राहदानी वितरण समय निर्धारण गरिएकाे --

  अान्तरिक कार्यव्यस्तताकाे कारण राहदानी (MRP) वितरण समय विहानकाे १०:०० बजे देखि १:०० बजे सम्म कायम गरिएकाे व्यहाेरा अनुराेध छ।

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको Faceebook page २०७१-८-८

  यस कार्यालयबाट सुचनाहरुको सरल आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको Facebook Page www.facebook.com/daokathmandu संचालन गरिएको ब्यहोरा जानकारी गराईन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्बन्धी ताजा Update को लागी यस कार्यालयको Facebook Page www.facebook.com/daokathmandu Like गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ । 

 • मिति २०७१-०८-०७ देखि HELP DESK सँचालन २०७१-८-७

  मिति २०७१-०८-०७ देखि यस कार्यालयमा आउनुहुने सेबाग्राहिको सुबिधाको लागि CITIZEN HELP DESK सँचालन गरिएको हुंदा यहांबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धी सोधपुछ तथा अन्य जानकारीको लागी CITIZEN HELP DESK मा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय